Constructii

Invatamant Superior

 

 

   Austria                                                                                             

 
 
 
   
 

 

   Belgia                                                                                               
 

 

 

   
   

  Republica Ceha                                                                              
 

UNIVERSITATEA TEHNICA CEHA PRAGA

 

http://www.cvut.cz

 

UNIVERSITATEA TEHNOLOGICA BRNO

 

http://www.vutbr.cz

  Technical University of Mines and Metallurgy Ostrava
 

http://portal.vsb.cz/

  Faculty of Civil Engineering
 

http://www.vsb.cz/en/faculty/fast/vitejte_efast.htm

  Czech Technical University of Prague
 

http://www.cvut.cz/ascii/index.html

  Faculty of Civil Engineering
 

http://www.fsv.cvut.cz/index.php.en

   
   
   
   

  Cipru                                                                                                
 
Girne American University
  http://www.gau.edu.tr/
 

Americanos College

 

http://www.ac.ac.cy/prospective/college_facilities/index.html

 

Cyprus International University

 

http://www.ciu.edu.tr/

 

School of Engineering at the University of Cyprus.

 

http://www.eng.ucy.ac.cy/

 

Department of Civil and Environmental Engineering (CEE)

 

http://www.eng.ucy.ac.cy/CEE/CEEHome.htm

 

Department of Electrical and Computer Engineering (ECE)

 

http://www.eng.ucy.ac.cy/ECE/ECEHome.htm

 

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering (MME)

 

http://www.eng.ucy.ac.cy/MME/MMEHome.htm

   

  Danemarca                                                                                     
 

Technical University of Denmark

 

http://www.dtu.dk/

   

  Estonia                                                                                            
 

COLEGIUL DE INGINERIE TALLINN

 

http://www.tktk.ee

 

UNIVERSITATEA TEHNICA TALLINN (TTU)

 

http://www.ttu.ee

 

UNIVERSITATEA DIN TARTU

 

http://www.ut.ee

 

INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE

 

http://www.tuit.ut.ee

   
   
   

  Finlanda                                                                                         
 
Satakunta Polytechnic
 

http://www.spt.fi

  Tampere University of Technology
   

http://www.tut.fi/public

  University of Tampere
   

http://www.uta.fi

  Helsinki University - Department of Civil and Environmental Engineering
   

http://www.hut.fi/Units/Departments/R

   

  France                                                                                           
 

 Ecoles spéciale des travaux du bâtiment et de l'industrie

 

http://www.estp.fr/fr/index.php

  École d' ingénieurs Bâtiement/ Scoala de Ingineri in Construcţii
   

http://www.insa-lyon.fr/insa/ingenieur/ecole-d-ingenieurs-batiment.html

   

  Germania                                                                                        

 
Dresden Technical University
 

http://www.inf.tu-dresden.de

  Duisburg Technical University
 

http://www.uni-duisburg.de

  Technical University - Berlin
 

http://www.tu-berlin.de

  Technical University - Braunschweig
 

http://www.tu-bs.de

  Technical University - Chemnitz-Zwickau
 

http://www.tu-chemnitz.de

  Technical University - Clausthal
 

http://www.tu-clausthal.de

  Technical University - Darmstadt
 

http://www.tu-darmstadt.de

  Technical University - Dresden
 

http://www.tu-dresden.de

  Technical University - Ilmenau
 

http://www.tu-ilmenau.de

  Technical University of Berlin
Institut für Stadt - und Regionalplanung
  The Institute for Urban and Regional Planning at the Technical University Berlin is one of five Planning Institutes at German universities and covers nearly all planning features from urban design over land use and regional planning to planning in an inte

http://www.tu-berlin.de/~isr

  Technical University of Hamburg Harburg / Department of Town Planning
 

http://www.tu-harburg.de/stadtplanung

  Technical University of Kaiserslautern, Faculty of Architecture, Spatial and Environmental Planning, Civil Engineering
    The site offers studies about architecture, spatial planning, environmental planning, engineering, building planning.

http://www.uni-kl.de/FB-ARUBI

  Technical University, Hamburg-Harburg
 

http://www.et5.tu-harburg.de

  Technische Universität Braunschweig, Fachbereich Architektur
 

http://www.igs.bau.tu-bs.de/fb5-arch

  University of Bielefeld, Technical Faculty
 

http://www.techfak.uni-bielefeld.de

 

  Grecia                                                                                           
 
National Technical University of Athens
 

http://www.ntua.gr/

  Faculty of Civil Engineering
   

http://www.civil.ntua.gr/new/htdocs/main.php

 

 

   

 

   

  Irlanda                                                                                          
 

National University of Ireland

 

http://www.nui.ie/

 

Dublin Institute of Technology

   

http://www.dit.ie/DIT/Homepage/index.html

   

  Italia                                                                                             
 
University of Ancona
 

http://www.unian.it/

  Polytechnic Institute of Milano
 

http://www.polimi.it/

  Polytechnic of Torino
 

http://www.polito.it/

 

University of Aquila

 

http://www.univaq.it/

 

University of Brescia

 

http://www.unibs.it/atp/page.1004.0.0.0.atp?node=1

 

University of Cagliari

 

http://www.unica.it/

 

University of Reggio Calabria

 

http://www.unirc.it/

 

University of "G D'Annunzio" di Chieti

 

http://www.unich.it/

 

University of Genoa

 

http://www.unige.it/

 

University of Milano

 

http://www.unimi.it/

 

University of Palermo

 

http://www.unipa.it/

 

University of Pisa

 

http://www.unipi.it/

   

  Letonia                                                                                         
 

The Faculty of Building and Civil Engineering

 

http://www.bf.rtu.lv/?page=bf&bf=b66c7537e2cdd35c2ba7476b8e7ae1ce

   

  Lituania                                                                                        
 

INSTITUTUL DE ARHITECTURA SI CONSTRUCTII

 

http://www.asi.lt

 

UNIVERSITATEA TEHNOLOGICA KAUNAS

 

http://www.ktu.lt

   
   
   

  Luxemburg                                                                                  
 

University of Luxembourg

 

http://www.uni.lu/

   

  Malta                                                                                            
 

Architecture and Civil Engineering (Facultatea de Arhitectură si Construcţii Civile)

 

Facultatea de Arhitectură si Construcţii Civile funcţionează în cadrul Universităţii din Malta.

http://www.um.edu.mt

   

  Marea Britanie                                                                            
 

University of Birmingham – Department of Civil Engineering

 

Include cursuri de managementul construcţiilor, tehnica fundaţiilor, construcţia si administrarea drumurilor, tehnologia si administrarea resurselor de apă

http://www.ceebd.co.uk-studyuk-university_of_birmingham

 

University of Kentucky – Department of Civil Engineering

    Se numără printre cele mai bune facultăţi din ţară, cu succese remarcabile in domeniul cercetării.
http://www.engr.uky.edu/ce
 

Strathclyde University – Department of Civil Engineering

    Secţia de Construcţii Civile are o îndelungată vechime în pregătirea de ingineri constructori şi de mediu de mare calitate, care să satisfacă cerinţele industriei construcţiilor, cu care facultatea întreţine strânse legături.
http://www.strath.ac.uk/civeng
   

  Olanda                                                                                           
 

Open University

  http://www.ou.nl/
 

University of Amsterdam

  http://www.abs.uva.nl/mif/home.cfm
 

Eindhoven University of Technology

  http://w3.tue.nl/en/
 

University of Groningen

  http://www.rug.nl/corporate/index
   
   
   

  Polonia                                                                                           
 

Universitatea TehnologicA Tadeusz Kosciuszko (Cracovia)

 

http://www.pk.edu.pl

 

Facultatea de CONSTRUCTII CivilE

 

http://www.admin.pk.edu.pl

 

Universitatea TehnologicA din VarSovia

 

http://www.rekt.pw.edu.pl

 

Facultatea de CONSTRUCTII CivilE

 

http://www.il.pw.edu.pl

 

Facultatea de GeodeZie Si Cartografie

 

http://www.gik.pw.edu.pl

 

Cracow University of Technology

 

http://www.pk.edu.pl/

 

Jagiellonian University Cracow

 

http://www.uj.edu.pl/index.html

 

The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy Cracow

 

http://www.uci.agh.edu.pl/

 

Technical University of Gdansk

 

http://www.pg.gda.pl/

 

Technical University of Kielce

 

http://www.tu.kielce.pl/

 

Technical University of Szczecin

 

http://www.tuniv.szczecin.pl/

   

  Portugalia                                                                                      
 

IGM - Instituto Geolgico e Mineiro de Portugal

 

http://www.igm.pt/

 

Liens des Universités, de la Recherche et Technologie

 

http://www.fct.mct.pt/links/ct/index.htm

 

EUNI Universities

 

http://www.ensmp.fr/~scherer/euni/pt/

   
   
 
   

  Slovacia                                                                                          
 

UniversitATEA slovacA de tehnologie (Bratislava)

 

http://www.stuba.sk

 

FacultATEA DE CONSTRUCŢII CIVILE

 

http://www.sm.stuba.sk

   

  Slovenia                                                                                          
 
 
   
 
   

  Spania                                                                                             
 
IUCC – Instituto Universitario de Ciencias de la Construccion – Universidad de Sevilla/ IUCC – Institutul Universitar de Ştiinţe in Construcţii – Universitatea din Sevilla
 

http://www.iucc.us.es/contratos.htm

   

  Suedia                                                                                             
 
KTH
 

http://www.infra.kth.se/BYFA/

   

  Ungaria                                                                                          
 

universitatea de tehnologie Si economie Budapesta 

http://www.tanok.bme.hu

 

facultatea de StiinTe tehnice

 

http://www.sze.hu

  Technical University of Budapest
 

http://portal.bme.hu/default.aspx

  Faculty of Civil Engineering
 

http://www.bme.hu/en/organization/faculties/civil/index.html

  Veszprem University
 

http://www.vein.hu/

 

University of Miskolic

 

http://www.uni-miskolc.hu/

 

Department of Construction Technology and Management - Budapest University

 

http://www.ekt.bme.hu/Epkivhom.htm

   
 

 

  Romania                                                                                        
 

Universitatea Politehnica Bucuresti

 

http://www.pub.ro

  Universitatea Tehnica de Constructii - Bucuresti
   

http://www.utcb.ro

  Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” – Iaşi
   

http://www.tuiasi.ro

  Universitatea Tehnica -  Cluj -Napoca
 

 

http://www.utcluj.ro

 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”

   

http://www.iaim.ro/catedre/urbanism

 

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

   

http://www.cncsis.ro

 

Universitatea Valahia din Targoviste

   

http://www.valahia.ro

 

Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronica si Robotica

   

http://fsim.valahia.ro.

 

Universitatea Transilvania din Brasov

   

www.unitbv.ro

 

UNIVERSITATEA"CONSTANTIN BRÂNCUSI" TÂRGU-JIU

   

http://www.utgjiu.ro/

 

Facultatea de Inginerie

   

http://www.utgjiu.ro/ing/

 

Universitatea Petru Maior din Târgu-Mures

   

http://www.uttgm.ro/

 

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTURĂ Timisoara

 

http://www.ceft.utt.ro/

   

  Bulgaria                                                                                         
 

University of Architecture and Civil Engineering

  http://www.uacg.bg/UACEG_site/index_e.html
 

University of Chemical Technology and Metallurgy

  http://www.uctm.edu/
 

University of Rousse

  http://www.ru.acad.bg/en/faculties/index.php
 

Technical University - Gabrovo

  http://www.tugab.bg/english/structure/index.html
 

Technical University - Varna

  http://www.tu-varna.acad.bg/eng/
 

Lyuben Karavelov Higher Military School of Construction Engineering - Sofia

  http://www.vsu.bg/