Home    Eng  

   
SISTEM INFORMATIONAL NATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR
           
 
Link-uri
MTCT
CTPC
ARACO
ISC
BICAU
Noutati    Etapa I
· A1.1: Studiul documentar privind procesul de certificare a calităţii produselor īn Europa.

A1.2: Studiul documentar privind procesul de certificare a calităţii produselor īn Romānia.

A1.3: Auditul documentelor legale privind autorizarea şi certificarea īn Europa.

A1.4: Auditul documentelor legale privind autorizarea şi certificarea īn Romānia.

A1.5: Definirea preliminara a tipurilor de produse si a caracteristicilor si performantelor specifice.

A1.6: Definirea preliminara a tipurilor de date necesare structurarii bazelor de date.

A1.7: Stabilirea fluxului de documente in cadrul procesului de certificare si schema Registrului Unic.

 
 
DESPRE PROIECT
 
  1. Titlul complet al Propunerii
  2. SITUATIA PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL LA NIVELUL DOMENIULUI SI A TEMATICII PROPUSE
  3. OBIECTIVE
  4. PREZENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICA A PROIECTULUI
  5. JUSTIFICAREA PROIECTULUI
  6. SCHEMA DE REALIZARE A PROIECTULUI
  7. REZULTATE / BENEFICII ŞI SCHEMA/ PLANUL DE VALORIFICARE/ DISEMINARE
  8. IMPACTUL TEHNIC, ECONOMIC SI SOCIAL
  9. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
  10. DESCRIEREA RESURSELOR NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

 

1. Titlul complet al Propunerii

SISTEM INFORMATIONAL NATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII DE EVALUARE SI CERTIFICARE IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR    -    Acronim: SICERT

Proiectul se inscrie īn aria tematică:  3.3.1. - Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii care are ca obiective: Pentru incluziune: participarea egală la societatea informaţională; prevenirea divizării digitale; tehnologie de asistare, proiectare-pentru-toţi,   Pentru guvernare: functionarea optima a administratiei publice si a legaturilor administratie-firme-cetatean, sprijin pentru democratie.

REZUMAT PROIECT

In cadrul pregatirii integrarii europene a Romaniei, in cadrul CDCAS s-a infiintat CTPC (Comitetul Tehnic Permanent pentru Constructii), care in conformitate cu Directiva 89/106/CEE, urmeaza sa asigure administrarea infrastructurii pentru evaluarea calitativa si certificarea produselor pentru constructii, asigurand astfel circulatia lor libera pe piata nationala si europeana. Obiectivul propunerii SICERT este, in concordanta cu aria tematica S&T 3.3.1 - Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii, realizarea sistemului informational, bazelor de date aferente si mijloacelor de diseminare care sa sustina aceasta activitate. Proiectul vine astfel in sprijinul functionarii administratiei publice in relatie cu mediul economic, universitar si cu publicul larg.

Potentialii utilizatori vor fi - in paralel cu CTPC care va detine sistemul – pe de o parte producatorii, importatorii si exportatorii de produse in constructii si pe de alta parte proiectantii, constructorii si invatamantul tehnic.  

Certificarea va conduce la cresterea competitivitatii si la disciplinarea pietei produselor de constructii.

Prin cercetarea preliminara propusa, se va realiza un audit al documentelor legale europene si romanesti in domeniul certificarii, o analiza exhaustiva a produselor din constructii, corelata cu caracteristicile si performantele pe care aceste produse trebuie sa le indeplineasca in conformitate cu standardele armonizate pe plan european si un audit al documentelor specifice impreuna cu fluxul acestora in procesul de certificare.

Proiectarea sistemului informatic aferent va incepe cu analiza cerintelor sistemului si realizarea unui caiet de sarcini intern, va continua cu proiectarea si testarea platformei, trainingul echipei, ajustarea si lansarea in exploatare curenta. In etapa finală, pe baza unui set de proceduri intern, va incepe efectiv ciclul de exploatare, de efectuare a activitatilor aferente certificării si procesarea datelor.

Diseminarea este o activitate intrinseca a proiectului si se va concretiza prin publicare intr-un site propriu a intregii baza de date legale, tehnice si stiintifice, a procedurilor de certificare, si a unui registru unic continand in mod organizat, caracteristicile tuturor produselor certificate. Registrul unic va constitui o sursa importanta de informatii profesionale pentru proiectanti, constructori, mediul universitar si posibili parteneri din Europa.

Datorita caracterului pluridisciplinar al proiectului, partenerii din reteaua SICERT: o institutie publica, o universitate si o firma specializata in proiectarea de sisteme informatice, colaboreaza corespunzator specificului fiecaruia, in toate etapele proiectului.

 

2. SITUATIA PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL LA NIVELUL DOMENIULUI SI A TEMATICII PROPUSE:

2.1.- Orientari, priorităţi, direcţii, obiective cunoscute, stadiul existent;

a. - PE PLAN EUROPEAN. Sistemul de certificare european incluzand si aplicarea marcajului CE, si armonizarea standardelor, s-a dezvoltat in timp ca raspuns la cresterea volumului schimburilor internationale de produse industriale si de servicii si este principalul mijloc de a asigura cresterea calitatii acestora.

Activitatea de certificare a produselor pentru constructii este reglementata in Uniunea Europeana de Directiva 89/106/CEE – referitoare la armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale statelor membre, referitoare la produsele pentru constructii. In esenta caracteristicile si performantele tuturor produselor care urmeaza sa fie comercializate intern sau international, sunt evaluate de laboratoare (acreditate la randul lor) si pe baza acestor evaluari, primesc „certificate de conformitate” cu prevederile normative (standardele) valabile international si primesc un marcaj special „CE”.

In conformitate cu art. 19 al directivei, s-a infiintat Comitetul Permanent pentru Constructii care functioneaza pe langa Comisia Europeana si directiveaza intrega activitate de atestare a conformitatii produselor pentru constructii. In fiecare tara membra functioneaza organisme oglinda.

Planul european este important intrucat „dezvoltarea capacitatii existente in domeniul evaluarii si certificarii conformitatiii este necesara pentru a asigura implementarea legislatiei specifice a Uniunii Europene, transpusa in legislatia nationala”.

b. - PE PLAN NATIONAL. 

Un sistem de verificare a calitatii si de eliberare a unor „agremente” pentru produsele utilizate in constructii (valabile numai intern), a fost realizat la mijlocul anilor ’90.

In cadrul acquis-ului comunitar, Romania a preluat prin legea 608/2001, toate prevederile privind sistemul european de evaluare a conformitatii produselor. In mod specific pentru produsele din constructii procedura a fost normata prin HG 622/2004.

In baza acestei hotarari de guvern s-a infiintat Comitetul Permanent Pentru Constructii si este in curs de organizare infrastructura corespunzatoare, care cuprinde laboratoare „agrementate” deci autorizate sa efectueze evaluarea si certificarea produselor, precum un sistem de administrare a intregului proces.

In paralel se desfasoara adoptarea standardelor europene armonizate obligatorii (SR EN ISO) si elaborarea unor reglementari specific romanesti conforme cu documentele europene (normative, ghiduri, coduri) privind utilizarea in proiectare si executie a produselor pentru constructii.

2.2.- Rezultate semnificative obţinute şi modalităţi de aplicare;

In Europa s-a dovedit necesara desvoltarea unui sistem unitar care sa simplifice si sa unifice formalitatile pentru asigurarea calitatii in cazul utilizarii unor produse provenite din orice tara, fara verificari suplimentare pentru produsele certificate si care au primit marcajul CE. Acest principiu presupune o conditie preliminara si anume adoptarea in fiecare tara a principiilor sistemului european.

Asigurarea calitatii in toate etapele de proiectare si realizare a constructiilor depinde de functionarea unui astfel de sistem coerent de evaluare, certificare si inregistrare a multe mii de produse si sisteme utilizate in variate situatii.

Astfel se realizeaza un flux de informatii in doua sensuri: legal dinspre guvernare catre piata si dinspre piata produselor de constructii, catre cadrul legal prin certificare. Asa cum s-a mentionat mai sus, procesul este in curs de implementare si in Romania.

2.3.- Unităţi C-D cu preocupări īn domeniu;

In cadrul CDCAS prin departamentul sau CTPC (Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii) a inceput sa fie asigurata activitatea de certificare si in paralel exista un numar de institute si laboratoare (agrementate sau in curs de agrementare), in care se poate face evaluarea.

Practic insa toti participantii la procesul de construire (fabricanti si importatori, proiectanti, executanti si unitatile de asigurare a calitatii), au nevoie de informatii clare si bine organizate cu privire la procesul de certificare precum si cu privire la produsele ce urmeaza a fi utilizate.

2.3. - Potenţiali utilizatori.

·        Detinatorul principal al sistemului propus va fi CTPC – mai sus mentionat - care va putea astfel administra in bune conditiuni, pe de o parte aspectele stiintifice – profesionale si pe de alta parte aspectele legale si administrative privind gestionarea unui volum deosebit mare de documente.

·        Institutele si laboratoarele de evaluare vor avea puse la dispozitie in mod organizat date complete insotite de aspectele stiintifice, necesare respectarii directivei europene si legislatiei aferente pentru cresterea calitatii in constructii. In baza aceluiasi sistem se va putea sigura agrementarea laboratoarelor.

·        Datorita cuprinderii ambelor aspecte prezentate mai sus, beneficiarii directi si in acelasi timp utilizatorii sistemului diseminarii, vor fi: pe langa firmele producatoare si importatoare de produse si sisteme, cercetatorii si designerii de produse, fabricantii, proiectantii, executantii si intreg sistemul de invatamant tehnic.

 

3. OBIECTIVE

   3.1.- Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a domeniului şi a tematicii proiectului;

Activitate de evaluare si certificare in constructii a condus la concluzia ca in domeniul produselor pentru constructii nu sunt aplicabile procedurile modulare de evaluare a conformitatii produselor prevazute prin legea 608/2001, A fost deci necesara definirea procedurilor specifice aferente sistemului de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, prin HG 622/2004 care precizeaza conditiile de introducere pe piata a acestor produse.

Urmarirea si sustinerea adoptarii si respectarii directivelor, sistemului normativ si a recomandarilor europene in domeniul evaluarii si certificarii produselor de constructii implica in consecinta un alt mod de identificare a domeniilor de utilizare si a importantei produselor in procesul de realizare a constructiilor.

Pentru crearea si implementarea sistemului informational propus prin prezentul proiect este necesar:

·        realizarea unui audit al sistemului normativ de certificare precizat prin documentele europene, precum si al modului de functionare al infrastructurii corespunzatoare in tarile europene. De asemenea un audit al stadiului procesului de armonizare in Romania.

·        definirea unui sistem de clasificare detaliata a produselor si sistemelor din industria constructiilor in conformitate cu cel european, in conformitate cu domeniile specifice de utilizare,

·        corelarea acestuia cu o lista exhaustiva a caracteristicilor de calitate si performantelor specifice ale produselor, precum si cu specificul activitatii de evaluare.

·        definirea si implementarea unui sistem care sa conduca la realizarea unui „registru unic” al produselor pentru constructii a caror conformitate cu specificatiile tehnice armonizate, a fost atestata si a unui sistem de acreditare a laboratoarelor, specific industriei constructiilor.

·        in final, realizarea unui proces intensiv de diseminare al sistemului creat si al informatiilor profesionale aferente

   3.2. - Obiective măsurabile;

Obiectivul principal este disciplinarea relatiilor pe piata produselor prin registrul unic si inregistrarea unor indicatori: procentul pe produse certificate, numarul de firme care oferteaza numai produse certificate.

Dupa publicarea pe internet ( pe site-ul specializat) se pot contoriza accesarile informatiilor din mediul proiectantilor si antreprenorilor.  Concluziile rezultate din activitatea sistemului de control si inspectie in constructii vor fi deasemenea utile.

   3.3. - Explicarea conformităţii obiectivelor propuse cu obiectivele programului şi priorităţile programului.

a. – Convergenta cu Aria tematica S&T A.3.3.1 (conform PC7).

Programul se va finaliza cu realizarea unui sistem informatic si a bazei de date aferente, privind gestionarea informatiilor si documentelor specifice domeniului evaluare – certificare in industria constructiilor, domeniu esential pentru integrarea europeana.

Realizarea si implementarea propunerii SICERT va conduce la o mai eficienta functionare a unui organism legal (CTPC) si a legaturilor administratiei publice cu mediul industrial si economic.

b. – Conformitatea cu obiectivele si prioritatile programului CEEX.

Asa cum este aratat mai sus, datorita gamei foarte variate de produse si utilizari specifice domeniului constructii, va fi posibila integrarea in criteriile de evaluare, a unor caracteristici cum ar fi: domeniul si exigentele de utilizare, precum si caracteristici rezultate din sustinerea dezvoltarii durabile (energie, materiale ecologice, reciclare etc.) si a restructurarii industriei constructiilor.

Sustinerea sistemului prin internet, publicatii si prezentari profesionale, va permite transferul catre mediul economic, in sprijinul cresterii competitivitatii acestuia si a accelerarii procesului de aliniere tehnologica a agentilor economici, conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene.

Punerea bazelor stiintifice pentru realizarea unei platforme tehnologice integrate incluzand mediul universitar, un organism oficial si agenti economici din domeniile IT evaluarii si certificarii va ajuta la cresterea competentei stiintifice si calitatii in domeniul industriei constructiilor.

 

4. PREZENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICA A PROIECTULUI:

4.1. - Demersul stiintific va consta intr-o necesara activitate de cercetare, documentare si sinteza care in final va realiza un audit al documentelor cu caracter legal, informativ si documentar pe plan european si romanesc, cu privire la “CALITATE IN CONSTRUCTII”

Se va urmari felul in care pe plan european si eventual romanesc structurile existente realizeaza un sistem complet si coerent de administrare a certificarii calitatii in constructii.  Se va putea realiza si publica pentru acest domeniu, o arhiva si biblioteca completa in format electronic, insotita de un sistem de administrare, care va cuprinde:

a. – Date bibliografice

·        documente normative europene si echivalentul lor romanesc privind calitatea, institutii, agentii, companii cu competente si atributii in domeniu,  agrementele tehnice emise pana in prezent,

·        proceduri de evaluare, sinteze si cercetari privind asigurarea calitatii produselor din industria constructiilor,

b. – Date profesional – stiintifice.

·        tipurile de produse supuse evaluarii (detaliere si clasificare in concordanta si cu procedurile europene),

·        caracteristicile si performantele produselor si sistemelor, in functie de standardele si normativele in vigoare, in mod special pe baza cerintelor si criteriilor esentiale derivate din legea Calitatii in Constructii (rezistenta mecanica si stabilitate; securitate in exploatare; securitate la incendiu; igiena, sanatate si mediu inconjurator; economia de energie si izolarea termica; protectia impotriva zgomotului),

c. – Corelarea multidimensionala tipuri, produse vs. caracteristici in scopul realizarii unui sistem unitar si complet de evaluare. Corelarea se va face corespunzator familiilor de produse definite pe plan european si va constitui tipul de baza al datelor necesare structurarii bazelor de date.

d. – Documente specifice si fluxul acestora procesul de certificare.

4.2. – Proiectarea sistemului informatic aferent (etapa II) se va desfasura in etapele normale de realizare ale unei aplicatii soft si va avea ca principal executant AV, in colaborare cu CDCAS – CTPC care va furniza documentele si datele ce vor fi integrate bazelor de date aferente. Pe scurt se vor realiza:

a. – Analiza cerintelor sistemului si realizarea caietului de sarcini intern .

b. – Proiectarea platformei, dezvoltarea pentru un set de date reprezentative, si trainingul echipei CDCAS-CTPC   care va exploata sistemul

c. – Implementarea, ajustarea si lansarea in exploatare curenta.

Sistemul va trebui sa:

·        formalizeze procedurile de agrementare a laboratoarelor care vor emite certificatele de conformitate,

·        permita administrarea tuturor etapelor emiterii (inregistrarea cererii si a documentatiei aferente, si in final, certificatul emis cu anexele respective). Etapa dinaintea emiterii va putea sa fie inregistrata numai la emitent. Pentru toate etapele vor fi realizate formuri de inregistrare,

·        permita emitentilor de certificate, prelucrarea si apoi integrarea informatiilor privind documentele emise, direct in sistem,

·        gestioneze toate certificatele (si agrementele inca in vigoare). Cele care nu mai sunt in vigoare, vor fi arhivate automat cu indicarea motivului,

·        avertizeze automat iesirea din vigoare, atat autoritatea detinatoare cat si titularul/detinatorul certificatului.

Atat documentele normative cat si agrementele si certificatele vor fi inregistrate sub doua aspecte:

·        ca informatie referitoare la un anume produs sau sistem.

In consecinta inregistrarile vor fi organizate si vor putea fi regasite, in baza unor clasificari specifice produselor in constructii. Astfel va putea fi realizata corelarea cu produsele si companiile furnizoare, inscrise in sistemele de promovare sau ofertare.

·        ca document legal sau normativ, clasificat in functie de subiect (domeniu) si inregistrat pe principii bibliografice (clasificat conform domeniului / subiectului tratat si in functie de tipul de document).

4.3. – Etapa III consta in initializarea efectiva a ciclului de exploatare. CDCAS va asigura pregatirea si procesarea datelor, inclusiv activitatile aferente certificarii si va asigura relatia cu mediul industrial si comercial. UAUIM va asigura analiza profesionala si stiintifica, va colabora la diseminare in special in mediul universitar, va sustine exploatarea curenta, colabora la publicarea in internet si la realizarea materialelor informative.

             

Finalizarea proiectului va permite:

·        Intocmirea unui set de proceduri pentru sistemul de certificare specific industriei constructiilor.

·        Administrarea certificatelor de conformitate, pe masura emiterii.

·        Inregistrarea de certificate de conformitate emise la nivel european, pentru produsele importate in Romania.

·        Diseminarea informatiilor privind calitatea produselor oferite pe piata in Romania si la export.

Sistemul va permite gestionarea tuturor documentelor privitoare la sistemul de atestare a calitatii.

Sistemul propus va asigura multiple interfete pentru accesul liber si facil atat la informatiile privind certificarea cat si privitor la caracteristicile produselor certificate, venind astfel in sprijinul proiectarii si executiei.

De asemenea sistemul public de acces la informatii va cuprinde si datele necesare referitoare la institutiile si laboratoarele implicate (acreditate), la documentele in baza carora functioneaza emitentii de certificate, tipurile de documente emise de acestia, cat si privitor la procedurile de eliberare a certificatelor.

- echipamente, software.

Achizitionarea de echipamente se va concentra pe sisteme server insotite de cateva statii de lucru si de notebook-uri pentru sustinerea diseminarii. Pentru implementarea platformei software se vor achizitiona numai sistemele de operare pentru statiile de lucru si serverul de baze de date.

 

5. JUSTIFICAREA PROIECTULUI:

-    relevanţa proiectului pentru sectorul/ domeniul respectiv şi modul īn care se īncadrează īn politica naţională īn domeniu;

Cresterea calitatii este una din directiile importante de urmarit in domeniul industriei constructiilor, relativ ramas in urma fata de alte domenii economice, iar sistemul de asigurare a calitatii prin evaluarea si certificarea produselor este in acest sens esential.

Sistemul integrat informational propus prin proiect va usura realizarea practica a preluarii acquis-ului comunitar in paralel cu stimularea concurentei intre fabricantii de produse pentru constructii.

-    viabilitatea şi şansele de succes ale proiectului (ipotezele şi riscurile).

Proiectul se refera la o activitate referitoare la industria constructiilor pentru care nu exista alternative in contextul integrarii europene. In consecinta acceptarea si apoi implementarea lui va fi benefica pentru intreg sistemul de agrementare si certificare, iar consecinta normala va fi cresterea calitatii in toate etapele procesului de edificare.

 

6. SCHEMA DE REALIZARE A PROIECTULUI:

- planul de realizare a obiectivelor proiectului, conform cu etapele/ fazele propuse;

In cadrul primei etape se va realiza un audit al documentelor si proceselor de certificare in Europa si Romania, finalizat cu o sinteza ce va pune in lumina situatia actuala.  In paralel se va efectua o cercetare care va determina premizele pentru aprecierea caracteristicilor si performantelor esentiale ale produselor.

Etapa se va incheia cu un studiu de fezabilitate privind caracteristicile si modul de functionare a sistemului.

Etapa a doua este dedicata proiectarii, dezvoltarii si implementarii platformei software necesare sistemului SIMECC.

Prin finalizarea acestei etape CDCAS-CTPC va intra in posesia unui sistem performant si specializat de administrare a procesului de certificare. Datele de inregistrare acumulate in sistem urmeaza sa fie analizate in etapa a treia.

Ultima etapa va consolida platforma, printr-o analiza finala si prin generarea unui sistem multidimensional de tipuri – produse – caracteristici – performante.

Sistemul este proiectat ca platforma de lucru pentru infrastructura de certificare si ca sursa publica de informatii pentru un numar mare de utilizatori.

- rolul şi responsabilităţile fiecărui partener pentru realizarea;

Pornind de la experienta si profilul activitatilor realizate de partenerii proiectului se definesc urmatoarele atributii si responsabilitati de-a lungul derularii proiectului:

CDCAS – P1

·        Realizeaza (corpus-ul) documentar brut pentru clasificari.

·        Este responsabil pentru documentarea pe plan international.

·        Finalizeaza lista de descriptori si coordoneaza terminologia generala.

·        Inscrie in sistem documentele selectate (agrementele-certificarile).

·        Participa la realizarea materialelor pentru diseminare.

·        Participa la redactarea rapoarteleor de cercetare.

UAUIM – P2

·        participa la documentarea bruta.

·        este responsabil de finalizarea schemei generale de clasificari

·        Participa la realizarea materialelor pentru diseminare

·        Participa la redactarea rapoarteleor de cercetare.

AV – P3

·        Coordoneaza cercetarea din punct de vedere informatic.

·        Coordoneaza realizarea caietului de sarcini intern.

·        Proiecteaza si realizeaza sistemele de baze de date.

·        Proiecteaza si realizeaza interfetele si platforma informatica comuna.

·        Participa la realizarea materialelor informatice de diseminare.

·        Participa la redactarea rapoarteleor de cercetare.

-calendarul de timp

-realizarea proiectului īn parteneriat;

Datorita aspectului pluridisciplinar al proiectului si complexitatii obiectivelor propuse, implicarea partenerilor in toate etapele, este obligatorie.

- atragerea la realizarea proiectului a tinerilor absolvenţi;

Echipele de cercetare constituite ale fiecarui partener au in componenta tineri absolventi si doctoranzi.

 

7. REZULTATE / BENEFICII ŞI SCHEMA/ PLANUL DE VALORIFICARE/ DISEMINARE

7.1 Estimarea rezultatelor cuantificabile:

·        Numarul si tipurile de produse – sisteme analizate si integrate in sistem (inclusiv corelarea caracteristicilor de calitate specifice, cu sistemul de standardizare si normare).

·        Extinderea numarului de laboratoare si de institutii angrenate in sistem.

·        Numarul de oferte (marci) de produse si sisteme, cu performante evaluate si certificate.

·        Procentul de firme si produse care in sistemele proprii de promovare, isi declara performantele obtinute.

·        Rezultatele controalelor si inspectiilor efectuate pe teren (proiectare si executie).

·        Aprecierea gradului de diseminare a rezultatelor, realizata prin sistemele de inregistrare a traficului internet.

7.2. rezultatele aşteptate

Clarificarea si eficientizarea procedurilor de evaluare si apoi de certificare vor avea ca principal rezultat cresterea pe piata a procentului de produse de calitate certificate, marirea competitivitatii si ca o posibila consecinta, un pas catre disciplinarea pietei produselor pentru constructii

7.3. profit estimat, rentabilitate;

Fiind o activitate de interes public, evaluarea si certificarea nu presupun un profit, dar implementarea propunerii va conduce la cresterea eficientei colectivului CDCAS care va fi beneficiarul sistemului propus.

7.4. modul de valorificare īn cadrul activităţilor proiectului, a rezultatelor intermediare, pe etape;

In cadrul proiectului, fiecare etapa constituie baza de plecare pentru etapele urmatoare.

In etapa I va fi posibila diseminarea (publicarea in Web) a informatiilor privind auditul documentelor legale europene si romanesti. In etapa II publicarea informatiilor privind corelarea produse – caracteristicici va permite ofertantilor sa procedeze in cunostinta de cauza inca inaintea implementarii intregului sistem.

7.5. modalităţile prin care rezultatele vor fi diseminate şi potenţialii beneficiari

Rezulta din schema de realizare a proiectului, ca diseminarea constituie una din activitatile obligatorii ale proiectului. In mod specific prin internet, site propriu, publicatii, conferinte, scolarizare, preluarea cu rol documentar in invatamant.

Va fi posibila in plus, coroborarea informatiilor cu privire la caracteristicile produselor certificate si inregistrate prin SIMECC in CTPC, cu documentatiile prezente in portalul www.bicau.ro.  Pentru proiectanti va fi astfel usurata compararea si alegerea in cunostinta de cauza a fiecarui produs.

Beneficiarii in ordinea accesului la sistem, sunt: partenerul CDCAS in calitate de unitate la care se instaleaza sistemul, firmele ofertante de produse, laboratoarele de evaluare, proiectantii, antreprenorii, Inspectia de Stat in constructii. si in final publicul larg.

Intreg materialul documentar, sintezele si baza de date vor sta la dispozitia invatamantului tehnic din domeniul constructii si arhitectura. ca informatie profesionala si subiect de aplicatii practice pentru studenti.

7.6. precizări privind repartizarea drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială şi comercială īntre partenerii la proiect, īn conformitate cu legislaţia īn vigoare.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra aplicatiilor informatice apartin partenerului AV care realizeaza proiectarea lor. Restul drepturilor rezultate din proiect apartin tuturor participantilor la proiect.

 

8. IMPACTUL TEHNIC, ECONOMIC SI SOCIAL

- se identifică impactul tehnic, economic, social şi asupra mediului pe care īl pot avea rezultatele proiectului, oportunităţi pentru īnvăţămānt şi perfecţionare.

Din punct de vedere stiintific si tehnic, cercetarea realizata va ajuta la o mai buna cunoastere si analiza structurala a caracteristicilor si performantelor produselor utilizate in constructii.

Produsul informatic propus pentru realizare va fi performant dar va fi elaborat intai de toate ca suport necesar pentru cresterea pe piata a procentului de produse de calitate certificate.

Obtinerea certificarii va impulsiona cercetarea si imbunatatirea proceselor tehnologice de fabricare.

Din punct de vedere economic sunt de remarcat:

·        marirea competitivitatii pe plan intern si extern pentru produsele certificate, va constitui, ca o necesara consecinta, un pas catre disciplinarea pietei produselor pentru constructii,

·        obtinerea certificatului de conformitate (si a marcajului CE) de catre produse romanesti va constitui un pasaport obligatoriu pentru export pe piata europeana. Prezenta acestor produse in sistemele de diseminare va usura cunoasterea nivelului tehnologic al industriei constructiilor din Romania.

Asa cum este specificat la pct. 7.5, intreg materialul documentar realizat va putea fi utilizat in procesul didactic.

 

9. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

9.1 - metodele/ modalitatile de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea proiectului, īn acord cu cerinţele Planului de realizare a proiectului;

Managementul de proiect implica functionarea unui consiliu stiintific (compus din 13 cercetatori) si a unui comitet operational, ambele coordonate de directorul de proiect ajutat de coordonatorul stiintific.

Consiliul stiintific este compus din responsabilii stiintifici pe domenii in functie de specificul fiecarui partener:

CDCAS-P1: Coordonator stiintific, Responsabil Documentare, Responsabil Diseminare.

UAUIM-P2: Responsabil Calitate

AV-P3: Responsabil platforma informatica, responsabil module specifice.

Consiliul are urmatoarele atributii:

·        stabileste echipele de cercetare pentru fazele proiectului,

·        coordoneaza activitatile de cercetare

·        evalueaza rezultatele intermediare si finale ale cercetarii

·        redacteaza in forma de prezentare rapoartele de cercetare

·        organizeaza intalniri de lucru si decide asupra formelor de diseminare partiale si finale ale rezultatelor cercetarii.

Comitetul operational este compus din responsabilii de proiect din partea fiecarui partener si are atributii privind:

·        stabilirea si coordonarea echipelor de lucru ale partenerilor

·        managementul resurselor umane

·        monitorizeaza aspectele economico financiare ale proiectului

·        sustinerea tehnico-operationala a activitatilor stiintifice

Directorul de proiect

·        in conformitate cu planul de realizare al proiectului, asigura gestionarea si utilizarea resurselor informationale, umane, materiale, in colaborare cu responsabilii de proiect desemnati de parteneri,

·        asigura coordonarea functionala a consiliului stiintific si al comitetului operational, evaluarea si controlul rezultatelor,

·        asigura comunicarea cu Autoritatea Contractanta.

Rezultatele partiale si finale ale proiectului vor fi comunicate partenerilor si comunitatii stiintifice si profesionale prin forme adecvate de diseminare.

 

10. DESCRIEREA RESURSELOR NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

-          necesarul de resurse umane, materiale şi financiare necesare realizării proiectului,

Conform estimarilor partenerilor, in corelare cu fazele si activitatile proiectului, pentru realizare vor fi utilizate resurse proprii deja existente precum si echipamente si materiale propuse pentru a fi achizitionate.

Resursele umane au fost stabilite la nivel de partener prin constituirea de echipe de cercetare- dezvoltare si distribuirea persoanelor implicate pe etape si activitati (CDCAS – 15 pers.,UAUIM – 6 pers., AV – 9 pers.).

Resursele materiale vor cuprinde consumabile, documentatii specifice, obiecte de inventar necesare in procesul de cercetare si raportare- diseminare.

Resursele de capital (echipamente ) reprezinta dotarile existente la nivelul fiecarui partener, precum si dotarile necesarte proiectului ce urmeaza a fi achizitionate.

 
 
 
 
Despre Proiect | Echipa de Realizare | Etape de Realizare | Contact
Copyright 2005 SCERT.                        Home    -  Eng